Website Liên Kết

Thống kê truy cập

Online: 14
Tổng lượt truy cập: 2148991

Thông báo hội thi hùng biện " Tôi yêu biển đảo Việt Nam "

TỔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM VĂN MIẾU TRẤN BIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:          /VMTB-NV Biên Hòa, ngày     tháng      năm 2014
V/v Mời tham gia hội thi hùng biện
“Tôi yêu Biển đảo Việt Nam”                                    
 
 
Kính gửi:
 
- Ban Thường vụ Đoàn thanh niên: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn thanh niên Công an tỉnh; Đoàn thanh niên Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy; Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; Đoàn Khối Doanh nghiệp; Đoàn Cơ sở Tổng Cty CNTP Đồng Nai; Đoàn trường Đại học Nguyễn Huệ; Đoàn trường Đại học Công nghệ Đồng Nai; Đoàn Trường Đại học Lâm Nghiệp - Phía Nam; Đoàn Trường Cao đẳng Nghề số 8; Đoàn Trường Cao đẳng nghề Đồng Nai; Đoàn Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai;
- Ban Chỉ huy các đơn vị: Trung đoàn 935 Sân bay Biên Hòa; Lữ đoàn Pháo binh 75; Lữ đoàn 26 Tăng thiết giáp; Lữ Công binh 25, Trung đoàn 22 Tăng thiết giáp.
 
Thực hiện Kế hoạch liên tịch số15/KHLT-VHTT-VMTB-TĐ ngày 19/3/2014 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa phối hợp Trung tâm Văn miếu Trấn Biên và Thành đoàn về việc tổ chức hội thi hùng biện “Tôi yêu biển đảo Việt Nam” nhằm tuyên truyền phổ biến kiến thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh niên về tầm quan trọng của biển đảo Tổ quốc.
Đây sẽ là chương trình bổ ích giúp khơi dậy vun đắp tình yêu biển đảo. Đồng thời tăng cường hoạt động tuyên truyền biển đảo ngày càng thiết thực, phong phú và hiệu quả.
Thể lệ:
- Thí sinh đăng ký dự thi theo chủ đề “Tôi yêu Biển đảo Việt Nam”.
- Nội dung hùng biện yêu cầu các phần sau:
a) Giới thiệu nội dung gồm các phần sau:
+ Tóm lược nội dung: cần gọn gàng nhưng phải đầy đủ.
+ Chủ đề tư tưởng: giải thích, dẫn chứng, phân tích.
+ Những nội dung tư tưởng gây chú ý: trình bày, phân tích.
+ Những chi tiết nổi bật.
+ Bút pháp, bố cục.
b) Ấn tượng (của thí sinh) sau khi hùng biên rút ra được những vấn đề gì (nên chú ý phần này, làm sao để thuyết phục, thu hút người nghe). Thời gian trình bày tối đa là 10 phút.
Lưu ý: Khi thi thí sinh có thể xem dàn bài chuẩn bị trước trên một tờ giấy, nhưng không được đem bài dự thi và nhìn vào giấy đọc.
* Các đơn vị tham gia gởi bài thi cho Ban tổ chức trước ngày khai mạc hội thi là 05 ngày (toàn văn, bài hùng biện được đánh máy và đóng tập khổ giấy A4, photo làm 03 bộ).
* Các đơn vị có thí sinh hùng biện minh họa bằng máy chiếu đề nghị liên hệ trước với Ban tổ chức để chuẩn bị.
* Các bài thi có phần minh họa hình ảnh và nhạc nền:
- Nhạc nền: Sử dụng các ca khúc về biển đảo được Bộ VHTT&DL cấp phép.
- Hình ảnh: Đất nước, con người Việt Nam, các hình ảnh về biển đảo tại website: www.vanmieutranbien.com.vn
 c) Thời gian nộp bài thi:
- Từ ngày ra thông báo đến 15h00’ ngày 20/5/2014 (Thứ ba).
- Thời gian tổ chức Hội thi thông báo sau.
- Địa điểm đăng ký và hội thi: Trung tâm Văn miếu Trấn Biên, Tổ 31, đường Chu Văn An, KP5 phường Bưu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (Điện thoại 0613 951 991 hoặc Minh Tâm: 0169 602 3517)
Vì ý nghĩa của chương trình, Trung tâm Văn miếu Trấn Biên kính đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm, triển khai trong đoàn viên thanh niên của đơn vị tham gia chương trình để Hội thi diễn được thành công.
Trân trọng cảm ơn.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
(Minh Tâm)
GIÁM ĐỐC
Đã ký
 
 
 
Trần Đăng Ninh
 
Download : http://www.mediafire.com/download/kuojfcfbbrqc1tn/cv+bien+dao.pdf