Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước!​

Tham quan trực tuyến Di tích lịch sử quốc gia Văn miếu Trấn Biên  
 

 Nội dung thông báo

 
HOẠT ĐỘNG MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019 TẠI VĂN MIẾU TRẤN BIÊN

CHƯƠNG TRÌNH TẾT 2019.JPGNgày thông báo: 29-01-2019
In nội dung

HÌNH LIÊN KẾT


Hội quán Trấn Biên - Nơi lý tưởng tổ chức hội nghị, sự kiện, tiệc cưới.
Hotline: 01259 94 95 96                                            (0859 94 95 96)