Thành kính ng nim 51 năm ngày mt Chtch HChí Minh (21/7/Kỷ Dậu - 21/7/Canh Tý).​

Tham quan trực tuyến Di tích lịch sử quốc gia Văn miếu Trấn Biên  
 

 Triển lãm "Văn miếu Quốc Tử Giám Hà Nội và Văn miếu Trấn Biên"

 
 
 

HÌNH LIÊN KẾT


Hội quán Trấn Biên - Nơi lý tưởng tổ chức hội nghị, sự kiện, tiệc cưới.
Hotline: 01259 94 95 96                                            (0859 94 95 96)